fbpx
+385 1 463 7437 info@anglo-adria.com

Leadership trening

„Vođenje je sposobnost kreiranja sadašnjosti i na temelju vizije budućnosti. ” W.G. Banis

Što je leadership?

Leadership (vodstvo) kao pojam podrazumijeva niz ključnih znanja i vještina potrebnih za kreiranje utjecaja i mobiliziranje drugih u svrhu ostvarivanja zajedničkih ciljeva. Tako npr. u literaturi suvremene ekonomije lideri nisu „šefovi“ ili „nadređeni“, već se definiraju kao oni koji „kreiraju svijet kojem drugi žele pripadati“. Umjesto utjecaja s pozicije moći, leadership je rezultat osobnog utjecaja, integriteta i kongruentnosti (osobne autentičnosti, usklađenosti) lidera. Sukladno tome, vještine u pozadini takvog utjecaja proizlaze ne samo iz razvijanja kvalitetnih odnosa s drugima, već i iz razvoja samosvijesti i vještina upravljanja sobom. Drugim riječima, leadership uključuje:

  • otkrivanje, razjašnjavanje te proaktivno kreiranje osobnih želja, potreba, uvjerenja i vrijednosti
  • osmišljavanje jasne vizije unutar šireg sistema u kojem lider djeluje
  • dijeljenje te vizije s drugima i njihovo motiviranje na aktivno sudjelovanje
  • razvijanje strategija i planova kako zamišljene ideje pretočiti u akciju
  • samostalni i rad s drugima kako bi se kroz zajednički angažman ta vizija pretočila u realnost.

Iz te perspektive, leadership možemo definirati kao sposobnost „kreiranja vizije, utjecanja na druge i građenja timske suradnje s ciljem ostvarivanja željenih rezultata, uz aktivno vodstvo vlastitim primjerom“ (Dilts, 2010). A to je nešto što se u današnjim firmama očekuje i od voditelja, iz perspektive njihovih pozicija.

Tri ključne perspektive leadershipa – povezanost s Vašim radnim mjestom

Meta-Leadership se odnosi na kreiranje jasne vizije, što dovodi to stvaranja pokretačke energije i privlačenja entuzijastičnih i motiviranih pojedinaca, koji se žele aktivno uključiti u njeno ostvarenje.

Macro-Leadership se odnosi na kreiranje uspješne organizacije/tima u svrhu ostvarenja vizije, i to kroz osmišljavanje učinkovite strategije i kreiranje podržavajuće organizacijske kulture i klime. Drugim riječima, u ovom kontekstu zadatak lidera je dati zaposlenicima odgovore na pitanja kao što su: „Na koji način ćemo ostvarivati svoju svrhu kao tim i ostvariti željenu viziju? Na koji način se ja kao pojedinac uklapam u širu sliku tima i organizacije? Koja je moja uloga? Kako će i moj rad biti vrednovan? Što se očekuje od mene? Koji su nam konkretni ciljevi? Koji su standardi rada, pravila i procedure potrebne za ostvarivanje željenih rezultata?“ i sl.

Micro-Leadership se odnosi na konkretna ponašanja te prilagođavanje različitih stilova vođenja situaciji i pojedincima, kako bi lider u svom timu kreirao učinkovitu radnu atmosferu i razvio kompetentne zaposlenike.

Anglo-Adria leadership trening programi

Leadership trening programima želja nam je povećati razumijevanje vlastite uloge voditelja i prepoznavanje vlastitih snaga i prostora za napredak unutar svake od domena rada. Namjera je da zaposlenici nakon leadership  programa mogu jasnije i odlučnije usmjeravati svoj razvoj, aktivnije preuzeti svoje odgovornosti te proaktivno djelovati unutar svojih područja rada. Cilj je i unaprijediti njihove vještine upravljanja vlastitim vremenom (prioritetima, ostvarivanjem ciljeva i sl.), te potaknuti sustavan i analitički pristup donošenju odluka, kako na svakodnevnoj, tako i na dugoročnoj razini.

 

Neki od Anglo-Adria leadership treninga:

Leadership 1. – Vođenje tima

Leadership 2. – Napredno vođenje tima

Leadership 3. – Strateško planiranje

Organizirani menadžer

Situacijsko vođenje

Učinkovito mentorstvo – Uvođenje mentorskog programa/sustava u tvrtki

Coaching kao alat u vođenju I.

Coaching kao alat u vođenju II.

Pozitivna psihologija – Pristup koji vodi uspjehu u poslu

Timski rad i motivacija

Vođenje (polu)godišnjih razgovora i formalniji feedback

Timska inovativnost i kreativnost

Vođenje „problematičnih” osoba

Organiziranje i vođenje sastanaka