Assessment centar

Što je to „Assessment centar “?

Assessment centar (AC) je metoda za procjenu razvojnih potencijala u odabranim domenama i razvijenosti određenih kompetencija zaposlenika. Sastoji se od različitih metoda i aktivnosti kombiniranih za dobivanje kvalitetnih i konkretnih informacija o pojedincima. Najčešće se koristi za menadžerske pozicije i općenito za poslove koji podrazumijevaju rješavanje složenih problema i zahtijevaju složen sklop znanja, vještina, sposobnosti i stavova.

Proces se odvija u standardiziranim uvjetima i stavlja kandidate kroz kombinaciju grupnih i individualnih vježbi koje simuliraju uvjete zadanog posla. Voditelji AC-a ocjenjuju ponašanje kandidata koje onda može poslužiti kao osnova za vrijedna predviđanja potencijala kandidata.

Koje su prednosti provođenja AC unutra tima ili odjela?

 • Pomaže pri odabiru prave osobe za posao ili radno mjesto.
 • Omogućuje kandidatima pokazati svoj široki raspon vještina koje inače ne bi mogli pokazati.
 • Omogućuje kandidatu bolje razumijevanje njegove poslovne uloge.
 • Pomaže u provjeravanju vještina, ponašanja više kandidata u isto vrijeme.
 • Omogućuje ispitivaču procjenu postojećeg učinka i predviđanje budućeg učinka u isto vrijeme.
 • Pomaže u razlikovanju kandidata koji se na papiru čine sličnima.
 • Imaju potencijal za mjerenje šireg raspona vještina i znanja od tradicionalnih testova i intervjua.
 • Izvrsna su prilika za učenje i za kandidata i za ocjenjivača.

Sadržaj Assesesment centra

Kako bi AC bio kvalitetan sadržaj uvijek prilagođavamo konkretnim zahtjevima i potrebama organizacije, odnosno zahtjevima radnih mjesta u kontekstu kompetencija izvršitelja. Tijekom procjene, polaznici najčešće prolaze testiranje i strukturirani intervju, te sudjeluju u vježbama i zadacima koji odgovaraju situacijama iza svakodnevnog radnog okruženja (oblikuje se u suradnji s naručiteljem), pri čemu ih nadziru ciljano uvježbani promatrači, a u konačnici dobivaju povratnu informaciju o svom sudjelovanju, snagama i prostorima za napredak. Polaznici dobivaju konkretne informacije i savjete kako bolje iskoristiti vlastite potencijale, nadograditi sposobnosti i vještine za uspješniji rad i veće vlastito zadovoljstvo.

Struktura i metodologija provedbe Assessment centra

1. Analiza radnih mjesta

Upoznavanje i popisivanje zahtjeva ciljanih pozicija u svrhu definiranja kompetencija nužnih za učinkovit rad:

 • razgovor sa stručnjacima iz odjela ljudskih potencijala proučavanje opisa radnih mjesta
 • proučavanje opisa radnih mjesta
 • upitnici za popisivanje nizova aktivnosti i ključnih zadataka koji se pojavljuju na poslu (po potrebi i dogovoru)
 • intervjui s pojedincima koji već rade na poziciji za koju se procjenjuju polaznici AC-a, s voditeljima tih odjela, nadređenima osobama koje se procjenjuje i sl. (po potrebi)

2. Određivanje kompetencija

Ova aktivnost se provodi na temelju analize posla, a u suradnji sa stručnjacima iz odjela HR-a definiraju se temeljne kompetencije koje će se procjenjivati kroz AC.

3. Oblikovanje Assesment centra

Sadržaj se formira tako da odgovara potrebama i ciljevima organizacije, a prvenstveno u skladu s definiranim kompetencijama i konkretnim zahtjevima pozicije

Koje metode se koriste za procjenu kandidata?

 • Psihologijsko testiranje.
 • Strukturirani intervju.
 • Vježbe i zadaci (grupna rasprava na određenu temu, „case study“, prezentacije kandidata na određenu temu, igranje uloga na određeni scenarij, situacijski testovi).
 • Povratna informacija o rezultatima svakom polazniku.
 • Povratna informacija o rezultatima i potencijalima pojedinaca HR voditelju ili top managmentu.

Ukoliko želite procijeniti snagu vašeg tima ili potencijalne pojedinaca za određenu poziciju kontaktirajte nas kako bi organizirali informativni sastanak.

Ostavite email adresu i

BESPLATNO PREUZMITE
BROŠURU "Koliko dobro slušaš"

Provjerite koliko dobro vladate komunikacijskom vještinom slušanja.
PRIJAVA
close-link