+385 1 463 7437 info@anglo-adria.com

Timska inovativnost i kreativnost

„Na današnjem tržištu opstaju, uspijevaju i rastu fleksibilni, otvoreni i kreativni, oni s jasnim ciljem i voljom. Kreativnost nije nešto što imamo ili nemamo – to nije osobina, već moguća kompetencija koja se razvija trudom i vremenom, kada se želi i zna kako.”

Trener

Kome je trening namijenjen?

Trening program “Timska inovativnost i kreativnost” je namijenjen djelatnicima od kojih se očekuje da na dnevnoj razini kreativno pristupaju problemima i uspješno postižu ciljeve.

Ciljevi treninga

Cilj treninga je aktivirati kreativni stav polaznika u pristupu izazovima, a potom podići svijest o sebi i drugima u domeni stilova inoviranja. Krajnja svrha je potaknuti korištenje vlastitih, timskih i organizacijskih kreativnih kapaciteta, te naučiti i nove, odmah primjenjive kreativne tehnike i procese inoviranja.

Sadržaj trening programa

 • osobni primjeri – rušenje mitova o kreativnosti
 • kreativnost – biti (usvajanje kreativnog stava), znati kako – kreativni proces, početi djelovati kreativno
 • model „5 I” kreativnosti – kreativnost kao kompetencija
 • inovativnost i kreativnosti – koncepti, te organizacijske implikacije i diferencijacija
 • otkrivanje inovacijskog stila
 • Shapirov model kreativnog tima – Kako ga stvoriti?
 • 4 faze inovacije
 • tehnike kreativnosti za konkretne situacije
 • Disneyeva strategija kreativnosti
 • Six thinking hats – tehnika za rješavanje problema, vođenje sastanaka za ideje i donošenje odluka – kreativnost u timu
 • kreativna klima i stav u timu/organizaciji – faktori na koje voditelj može utjecati
 • motivacija za kreativni rad – osobni cilj.

TRAJANJE: JEDNODNEVNI TRENING PROGRAM

Leadership

Timska inovativnost i kreativnost

Ostavite email adresu i

BESPLATNO PREUZMITE
BROŠURU "Koliko dobro slušaš"

Provjerite koliko dobro vladate komunikacijskom vještinom slušanja.
PRIJAVA
close-link