+385 1 463 7437 info@anglo-adria.com

Leadership 3. – Strateško planiranje

„Strateško planiranje pomoći će organizaciji fokusirati svoju viziju i prioritete u odnosu na promjenjivu okolinu i osigurati da članovi organizacije rade na ostvarivanju istih ciljeva.”

Kome je trening namijenjen?

Trening Leadership 3. – Strateško planiranje” je namijenjen visokom i srednjem menadžmentu, kontrolerima, specijalistima za planiranje, ključnom osoblju.

Ciljevi treninga

Upoznati se sa aktivnostima u postupku planiranja: analitičkim tehnikama eksternog i internog okruženja, postupkom provjere i definiranja strateških namjera i odabira strategije, značajkama i sastavnicama operativnih planova, postupcima pri odabiru ciljeva, mjera i metrika, njihovim kvantificiranjem, te kako učiti (individualno i organizacijski) i motivirati uz pomoć planova. Saznat ćemo kako predviđati, organizirati, odabrati i pozicionirati ljude, definirati ključne inicijative i aktivnosti, planirati materijalne i nematerijalne resurse, te pokretače pretvoriti u brojke i postotke odnosno izraditi financijski plan (budžet).

Sadržaj trening programa

 • uvod (Sun Tzu – Umijeće ratovanja)
 • analize internog i eksternog okruženja (PESTLE, djelatnost, tržište, konkurencija, ranjivost, aktualna organizacija, povijesni rezultati i pokazatelji)
 • provjera strateških namjera (misija – vrijednosti – vizija – temeljne vrijednosti – dugoročni ciljevi) i odabir glavne i podupirućih strategija
 • kreiranje strateškog panela (konkurentski čimbenici) i strateške mape (ključne aktivnosti i inicijative koji su pokretači ostvarenja rezultata)
 • ocjena razvojnih mogućnosti, strateškog položaja i rizika
 • plan organizacijskog ustroja
 • zrada (ili prilagodba) modela ključnih pokretača i pokazatelja uspješnosti
 • planiranje ključnih ulaganja i mjerenje očekivane financijske uspješnosti ulaganja.

Praktični dio sastoji se od vježbi koje se provode radom u timovima te se uradci prezentiraju i uspoređuju u formi dijaloga:

 1. Analiza eksternog i internog okruženja (PESTLE, zrelost gospodarske grane)
 2. Izrada panela konkurentskih čimbenika
 3. SWOT
 4. Izrada strateške mape.

TRAJANJE: JEDNODNEVNI TRENING PROGRAM

 

Leadership 3.

Strateško planiranje

Ostavite email adresu i

BESPLATNO PREUZMITE
BROŠURU "Koliko dobro slušaš"

Provjerite koliko dobro vladate komunikacijskom vještinom slušanja.
PRIJAVA
close-link