fbpx
+385 1 463 7437 info@anglo-adria.com

Pregovaračke vještine 3.

Preporučuje se da su polaznici prethodno usvojili osnovna pregovaračka znanja i vještine koje su tema treninga „Pregovaračke vještine 2.” ili da imaju značajno iskustvo u području pregovaranja.

Kome je trening namijenjen?

Trening program Pregovaračke vještine 3. je namijenjen voditeljima odjela, direktorima poduzeća, članovima uprave.

Ciljevi treninga

Polaznici će na treningu biti upoznati sa naprednim pregovaračkim vještinama koje će im omogućiti sofisticirani pristup pregovaračkom procesu, mapiranje sugovornika, te analizu arhitekture pregovaračkog procesa.

Sadržaj trening programa

  • rezime osnovnih pregovaračkih vještina
  • timsko/grupno pregovaranje
  • koalicije
  • internacionalno pregovaranje
  • krizno pregovaranje
  • 3D pregovaranje
  • generacijsko pregovaranje
  • emocionalna inteligencija u pregovaranju
  • tehnike zrcaljenja i uokviravanja (mirroring/reframing)
  • tri modela mapiranja sugovornika u pregovaranju.

TRAJANJE: DVODNEVNI TRENING PROGRAM

 

Pregovaranje

Pregovaračke vještine 3.