+385 1 463 7437 info@anglo-adria.com

Upravljanje profitabilnošću

Kome je trening namijenjen?

Trening program “Upravljanje profitabilnošću” namijenjen je svima kojima je u opisu posla upravljanje procesima, optimizacija poslovnih procesa i efikasnost rada.

Ciljevi treninga

Cilj treninga je kroz vježbe, zadatke, konkretne primjere i teoriju naučiti kako upravljati poslovnim procesima te kako se oni reflektiraju na efikasnost poslovanja na radnom mjestu u organizacijskoj jedinici kojoj pojedinac pripada i organizaciji u cijelini.

Sadržaj trening programa

  • načela ekonomike poduzetništva
  • definiranje potencijala tržišta (segmentacija postojećeg i potencijalnog tržišta) u svrhu maksimalizacije prihoda od prodaje, izbjegavanje i minimalizacija rizika, optimizacija troškova prodaje
  • upravljanje troškovima nabave i trošenja resursa (tehnike racionalizacije troškova, povezivanje troškova i aktivnosti – Activity Based Costing)
  • utvrđivanje troškova u cijelom životnom vijeku proizvoda i usluga – BCG matrica
  • amortizacija, vrijednosna usklađenja, rezerviranja, vremenska razgraničenja
  • upravljanje likvidnošću – izvori dodatne zarade ili troškova (obrtaji imovine, novčani tok, novčani jaz, operativni i novčani ciklus)
  • analiza krivulje vrijednosti (što ukloniti, što smanjiti, što povećati, što stvoriti)
  • analiza točke pokrića (break even point)
  • vrednovanje investicijskih odluka (CBA, povrat na uloženo, troškovi financiranja, …)
  • ključni financijski pokazatelji poslovanja (područja primjene, standardi i mjere, koncepti mjerenja i povezivanja vrijednosti pojedinih pokazatelja).

TRAJANJE: JEDNODNEVNI TRENING PROGRAM

Organizacijski razvoj

Upravljanje profitabilnošću