fbpx
+385 1 463 7437 info@anglo-adria.com

Financijska analiza – tumačenje pokazatelja i projekcije novčanog toka

„Moderna financijska analiza usmjerena je na uočavanje novčanih tokova kao realnih i ključnih kategorija za donošenje financijskih odluka, vrlo je važna za analizu i upravljanje likvidnošću poslovanja i preduvjet je upravljanja novčanim tokom.”

Kome je trening namijenjen?

Trening program Financijska analiza – tumačenje pokazatelja i projekcije novčanog toka je namijenjen vlasnicima, menadžmentu i kontrolingu, strateškom planiranju, unutarnjoj reviziji, praćenju usklađenosti i ostalim organizacijskim jedinicama koje se bave analizom poslovnog okruženja, strateškim smjernicama, poslovanjem i holističkim pristupom upravljanju rizicima.

Ciljevi treninga

Nakon trening programa polaznici će znati povezati sve financijske izvještaje i pokazatelje u širu sliku poslovanja i stanja klijenta, prepoznati i analizirati ključne pokazatelje i primijeniti rezultate analize u izradi referata, u kreditnim zahtjevima objasniti kretanja pojedinih pozicija i izraditi zaključke analize. Također će moći prepoznati što utječe na novčani tok klijenta, izraditi procjenu budućih kretanja novca klijenta, izraditi detaljnu analizu strukture radnog kapitala klijenta i odabrati prikladan proizvod ili skup proizvoda za klijenta.

Sadržaj trening programa

 • menadžersko računovodstvo
 • upravljanje financijskim rizicima
 • izvješće o novčanom toku direktnom i indirektnom metodom
 • radni kapital, slobodni novčani tok, novčani jaz
 • proračun obrtnih sredstava (uz primjenu Monte – Carlo simulacije)
 • pokazatelji investiranja
 • dinamičko i statičko vrednovanje ulaganja
 • ocjenjivanje osjetljivosti ulaganja
 • korištenje pokazatelja i referentnih veličina likvidnosti, solventnosti, aktivnosti, profitabilnosti i ekonomičnosti primjereno specifičnostima klijenata (veličina, djelatnosti, …)
 • kreditni limit i kreditna marža, specifične tehnike konceptualizacije financijskih podataka i pokazatelja (Du – Pont analiza, Altman, Bex, …)
 • ne-financijske informacije o uspješnosti poslovanja, povezivanje financijskih okazatelja s ne-financijskim informacijama u svrhu adekvatnog upravljanja financijskim rizicima i ulaganjima
 • analiza konkurencije, benchmarking.

TRAJANJE: JEDNODNEVNI TRENING PROGRAM

Financije i kontroling

Financijska analiza – tumačenje pokazatelja i projekcije novčanog toka