+385 1 463 7437 info@anglo-adria.com

Modeli upravljanja radnim učincima, ključni alati i tehnika kojim se ljudi, njihovi poslovi i odgovornosti, povezuju sa strategijama i planovima – NOVO!

Kome je trening namijenjen?

Trening program “Modeli upravljanja radnim učincima, ključni alati i tehnika kojim se ljudi, njihovi poslovi i odgovornosti, povezuju sa strategijama i planovima” tema je iz područja općeg menadžmenta koja je namijenjena svima koji su zainteresirani za osobni razvoj.

Ciljevi treninga

Ciljevi trening programa su upoznati se s modelima dizajniranja organizacijskog ustroja, sistematizacije poslova i radnih mjesta, kategorizacije i platnih razreda, i njihovog povezivanja sa strategijama i poslovnim planovima. Također, naučiti kao mjeriti ponašanje, radne učinke i kompetencije te kako ih motivirati kroz strategiju ukupnih plaća, naknada i nagrada, te drugih oblika kompenzacija.

Sadržaj trening programa

  • Kreiranje organizacijskog ustroja, fokus na fleksibilnost i okolnosti iz eksternog okruženja
  • Transformacija organizacijskog ustroja, poslova i odgovornosti analizom krivulje vrijednosti
  • Taktike i tehnike za motivaciju ljudi, jačanje zadovoljstva i razvoj kompetencija
  • Definicija i oblici plaća, akti kojima se usklađuje područje upravljanja ljudskih potencijala i radno pravo
  • Vrednovanje rada i procjena poslova
  • Proračuni i modeli nagrađivanja u skladu s načelima opće pravednosti, uravnoteženosti i transparentnosti.

TRAJANJE: JEDNODNEVNI TRENING PROGRAM

Organizacijski razvoj

Modeli upravljanja radnim učincima, ključni alati i tehnika kojim se ljudi, njihovi poslovi i odgovornosti, povezuju sa strategijama i planovima