+385 1 463 7437 info@anglo-adria.com

Balanced Scorecard (BSC)

BSC je pažljivo odabran skup mjera dobivenih iz strategije koji se mogu kvantificirati a predstavljaju alat koji će svim dionicima omogućiti da razumiju i komuniciraju očekivane rezultate i pokretače učinka preko kojih će organizacija realizirati svoje strateške namjere (viziju, misiju, dugoročne ciljeve).

Kome je trening namijenjen?

Trening program “Balanced Scorecard (BSC)” je namijenjen srednjem i visokom managementu i specijalistima za kontroling i upravljanje procesima.

Ciljevi treninga

Cilj treniga je upoznati polaznike s tehnikama odabira mjera, njihovim kvantificiranjem te tijekom procesa koji će svim polaznicima omogućiti da razumiju i komuniciraju očekivane rezultate kroz četiri standardne perspektive (financije, tržište, procesi, razvoj i učenje) te provode aktivnosti kojima će organizacija realizirati svoje strateške namjere (viziju, misiju, dugoročne ciljeve).Polaznici će naučiti kako: povećati broj ljudi u organizaciji koji razumiju strategiju, zainteresiranih za njenu realizaciju; procjenjivati mogućnosti organizacije da na optimalan način uvaži i iskoristi okolnosti iz okruženja; kreirati adekvatan model poticaja vezanih na kreiranu i usvojenu strategiju; osigurati vrijeme te adekvatne materijalne i nematerijalne resurse za realizaciju strategije; implementirati PDCA koncept za provedbu odabrane strategije (analiziraj i planiraj – provodi – nadziri – otklanjaj smetnje, unaprjeđuj, uvodi promjene).

Sadržaj trening programa

 • uvodna priča o strategiji (Sun Tzu – Umijeće ratovanja)
 • ograničenja financijskih mjera i mjerenja, prava vrijednost nefinancijskih mjera i mjerenja
 • mjerenje rezultata i potreba za BSC-om
 • početne aktivnosti pri uvođenju i razvoju BSC-a na temelju prethodno definiranih strateških namjera (misija – vrijednosti – vizija – temeljne vrijednosti – dugoročni ciljevi – strategija)
 • kreiranje strateške mape, povezivanje uzroka i posljedica( ako…, onda…)
 • izrada komunikacijskog plana te pravila timskog rada i primjene principa projektnog menadžmenta
 • dizajniranje matrice mjera i mjerenja učinka
 • postavljanje ciljeva i prioriteta među inicijativama
 • kaskadiranje BSC-a na organizacijske jedinice
 • upotreba BSC-a za budžetiranje
 • BSC kao podloga za nagrađivanje zaposlenika prema rezultatima rada
 • izvještavanje
 • održavanje i razvoj BSC-a u organizaciji.

Praktični dio sastoji se od nekoliko vježbi od kojih neke provode individualno, a neke u timovima te se uradci prezentiraju i uspoređuju u formi dijaloga:

 1. Analiza zrelosti organizacije i razine izvrsnosti u svrhu utvrđivanja potrebe za uvođenjem BSC-a
 2. Katalogizacija inicijativa
 3. Utvrđivanje prioriteta među ciljevima
 4. Definiranja pokretača (poluga ili „lead“) i pokazatelja (stijena ili „lag“) za mjerenje nekoliko.

TRAJANJE: JEDNODNEVNI TRENING PROGRAM

 

Organizacijski razvoj

Balanced Scorecard (BSC)