+385 1 463 7437 info@anglo-adria.com

Complexity Management

„Znanje nije dovoljno, moramo ga primijeniti. Volja također nije dovoljna jer je moramo provesti u djelo.”

Kome je trening namijenjen?

Trening program “Complexity Management” je namijenjen srednjem i visokom managementu i specijalistima za kontroling i upravljanje procesima.

Ciljevi treninga

Upoznati polaznike sa procesom, alatima i tehnikama koje organizacijama i njihovim ljudima omogućuju da u uvjetima kaosa kao reda kreiraju i realiziraju pobjedničke strategije. Pomoću njih će moći: očitati informacije iz šireg i užeg eksternog i internog okruženja, primjeniti stakeholder koncept i postupati prema četiri temeljna načela biznisa (kontinuitet, stabilnost, ekonomska opravdanost), na strateškoj razini stvoriti prednost i zadržati vodstvo primjenom teorije učećih organizacija i alata i tehnika iz strateškog menadžmenta, te primijeniti i implementirati koncept mjerenja i upravljanja razvojem izvrsnosti.

Sadržaj trening programa

 • uvod, pogled na šire društveno i ekonomsko okruženje, „jučer – danas – sutra“
 • teorija učećih organizacija
 • mjerenje i upravljanje izvrsnošću po EFQM modelu
 • transformacijsko vodstvo i transformacija menadžerskih uloga i odgovornosti
 • analitički postupci u pripremi odabira i kreiranja strategija
 • definiranje strateških namjera (vizija, misija, temeljne vrijednosti, ključna područja djelovanja i dugoročni ciljevi, odnosi s dionicima)
 • izrada strateške mape (strateške inicijative, prioriteti, izvedivost, efekti, resursi, ciljevi, mjere i metrike)
 • stvaranje preduvjeta za realizaciju strategija (Deming PDCA ciklus, BSC, restrukturiranje)
 • upravljanje intelektualnim kapitalom (ljudi, tržište, inovativnost, procesi)
 • mjere i metrike, upravljanje rizicima, otklanjanje smetnji i uvođenje promjena i unaprjeđenja, sinergija efektivnosti i efikasnosti
 • strategije plavog i izlovljenog oceana.

TRAJANJE: JEDNODNEVNI TRENING PROGRAM

Organizacijski razvoj

Complexity Management

Ostavite email adresu i

BESPLATNO PREUZMITE
BROŠURU "Koliko dobro slušaš"

Provjerite koliko dobro vladate komunikacijskom vještinom slušanja.
PRIJAVA
close-link