+385 1 463 7437 info@anglo-adria.com

Upravljanje troškovima – NOVO!

Kome je trening namijenjen?

Trening program “Upravljanje troškovima” tema je iz područja općeg menadžmenta koja je namijenjena svima koji su zainteresirani za osobni razvoj.

Ciljevi treninga

Ciljevi treninga su upoznati polaznike sa procesom upravljanja troškovima i ulaganjim te naučiti kako povećati vrijednost isporuke kupcima uz istovremeno optimiranje troškova.

Sadržaj trening programa

  • Računovodstvene podloge za upravljanje troškovima
  • Podjele troškova po vrstama
  • Povezivanje troškova i aktivnosti (ABC, Activity Based Costing)
  • Tehnike i alati za planiranje troškova
  • Metode permanentnog smanjivanja troškova
  • Model izrade matrice „4 kriterija“ za jednostavnu selekciju troškova

 TRAJANJE: JEDNODNEVNI TRENING PROGRAM

Organizacijski razvoj

Upravljanje troškovima