+385 1 463 7437 info@anglo-adria.com

Organizacijska kultura učenja


Razvojem novih tehnologija, novih djelatnosti, život u VUCA svijetu promjena (…) navodi nas da na učenje gledamo na kontinuiran proces unutar organizacije. Načini na kojima se učenje odvijalo na radnom mjestu se promijenilo. Više se ne radi o jednom treningu ili edukaciji koju zaposlenici moraju pohađati, nego o kontinuiranom učenju uz primjenu raznih medija (treninzi, coaching, knjige, video materijali, refleksija naučenog…).

Organizacijska kultura učenja je ona koja cijeni i potiče učenje. Razvijanje kulture koja podržava učenje je ulaganje te istovremeno pruža ogromne prednosti organizaciji. Kultura učenja je važna jer pomaže iskoristiti potencijal zaposlenika i razviti poslovanje. Od angažmana zaposlenika do povećane produktivnosti, kultura učenja je nešto čemu bi svaka organizacija trebala težiti i razvijati.

Promjena kulture radnog mjesta u onu koja podržava učenje nije nešto što se događa preko noći, no prvi koraci u izgradnji kulture koja promiče učenje mogli bi biti sljedeći:

UČENJE – TEMELJNA ORGANIZACIJSKA VRIJEDNOST

Kako bi uspješno izgradili kulturu učenja, zaposlenici moraju osjećati da uprava/voditelji podržavaju kulturu učenja. Jedan od načina da se to učini je da učenje postane jasno definirana temeljna vrijednost kompanije i da se jasno vidi kod svih nivoa managementa na razini ponašanja.

Zašto? Upravo zato što temeljne vrijednosti pokreću donošenje odluka i usmjeravaju aktivnosti koje organizacije poduzimaju. Posvećenost učenju također znači da se tvrtka obvezuje osigurati resurse potrebne za podršku učenju i razvoju zaposlenika.

PERSONALIZIRANI PLANOVI UČENJA I RAZVOJ KARIJERE

Personalizirani odnosno prilagođeni planovi učenja čine učenje relevantnijim za zaposlenike, a to učenje pretvara u razvoj. Postavljanjem ciljeva učenja i strateškim razvojem plana za njihovo postizanje, zaposlenici će biti više angažirani u procesu učenja, te motiviraniji jer imaju osjećaj autonomnosti pri razvoju svoje karijere.

NEKA LIDERI VODE OSOBNIM PRIMJEROM

Lideri koji su angažirani i posvećeni vlastitom kontinuiranom učenju direktno utječu na jačanje kulture učenja i učvršćivanju vrijednosti kompanije. Jedan od učinkovitih načina povezivanja sa zaposlenicima i njihovog daljnjeg motiviranja je dijeljenje iskustava voditelja o učenju iz vlastitih grešaka.

 STVARANJE PRAVOG OKRUŽENJA ZA UČENJE I DIJELJENJE ZNANJA

Dijeljenje znanja veliki je dio stvaranja kulture učenja. Kada se zaposlenici ohrabruju i nagrađuju za dijeljenje znanja, bit će više angažirani u učenju. Ovo je također jedan vid izgradnje jake kulture učenja.

 PROCES ZAPOŠLJAVANJA I KULTURA UČENJA

Jedan od najboljih načina razvoja (utiliziranja) kulture učenja je naglašavanje vrijednosti učenja prilikom procesa zapošljavanja. Praksa pokazuje da tvrtke koje rade na ovaj način privlače kandidate kojima je rast i učenje visoka vrijednost.

Razvoj organizacijske kulture zahtijeva vrijeme i niz manjih koraka koje je potrebno definirati i provoditi.
Vrlo bitno u održavanju kulture učenja je autentičnost i življenje vrijednosti učenja. Budući da ovdje govorimo o visokim vrijednostima koje se, ukoliko se žive, manifestiraju na razini ponašanja i očituju kroz moguće manje fluktuacije, motivaciju zaposlenika i angažiranost.

Ostavite email adresu i

BESPLATNO PREUZMITE
BROŠURU "Koliko dobro slušaš"

Provjerite koliko dobro vladate komunikacijskom vještinom slušanja.
PRIJAVA
close-link