+385 1 463 7437 info@anglo-adria.com

Evolucijski put prodavača – III. razina: STRUČNJAK


Nakon „prodavača-dodavača“ i „prodavača-uvaljivača“ slijedi III. razina koju nazivamo „prodavač-stručnjak“. Na ovoj razini prodavač počinje koristiti „MI“ u govoru, zanemarivati egocentričnost razine „uvaljivača“ i mijenja potrebe sa sistemima, redom i predvidljivošću.Prodavač na ovoj razini zna što ga vodi k uspjehu i rezultatu te je sposoban to replicirati. Unutar ove razine, pojavljuje se ideja o tome kako „ispravno“ prodavati, a to se postiže tako da se slijede upute, dokumentacije, procedure i pravilnici. Ego same osobe se stavlja u drugi plan, a u prvi plan dolazi organizacija. Manje govori nego na prijašnjim razinama, a počinje postavljati i pitanja.

 Prodajni razgovor se bazira na poznavanju proizvoda i usluga koje se „recitiraju“ kupcima.

Upravo zbog toga, na ovoj razini, klijent još uvijek ne postoji sa svojim individualnim potrebama, već ga prodavač pokušava uklopiti u svoj okvir prodajnog procesa i ponude. Naglasak u prodaji se stavlja na karakteristike i benefite proizvoda, a prodavač je sposobniji fokusirati se na dugoročnu korist i suradnju. Također, mjerenje se više ne bazira samo na rezultatima, već i na načinu na koji se došlo do rezultata.

Ostavite email adresu i

BESPLATNO PREUZMITE
BROŠURU "Koliko dobro slušaš"

Provjerite koliko dobro vladate komunikacijskom vještinom slušanja.
PRIJAVA
close-link