+385 1 463 7437 info@anglo-adria.com

CROATIA osiguranje d.d.

„U zahtjevnoj poslovnoj godini, u kojoj je kompanija jedan od fokusa usmjerila na podizanje kvalitete rada prodajne mreže i upravljanja istom, svojim stručnim i profesionalnim te nadasve motivirajućim pristupom Anglo-Adria je imala veliku ulogu u promjeni svijesti djelatnika i usmjeravanju fokusa na zadane ciljeve i ostvarenje istih. Prilagodba našim potrebama te razumijevanje specifičnosti naše djelatnosti je svakako ono što krasi Anglo-Adriu i zbog čega izražavamo zadovoljstvo našom dosadašnjom suradnjom.”