+385 1 463 7437 info@anglo-adria.com

Train the Trainer program u NLB Banci

Kako biti dobar interni trener?

Na ovom višednevnom in-house trening programu osposobljena je nova grupa trenera koji su saznali kako kvalitetno raditi svoj trenerski poziv. S novim tehnikama, iskustvima, znanjima i vježbama otvorena im je nova perspektiva djelovanja u prenošenju znanja i vještina drugima.

Možda je najuobičajenija predstava o treneru da je to osoba koja stoji ispred grupe, vodi diskusiju, daje instrukcije i podučava. Slično drugim profesijama, to je važna i vidljiva uloga; međutim, nije i jedina, pa čak ni ona koja zauzima najviše vremena u aktivnostima trenera. Baš kao što filmski režiseri ne provode najviše vremena sjedeći u svojim stolicama i dajući naredbe ekipi, a dirigenti ne nose frak svo vrijeme niti imaju koncert svake večeri, tako i treneri imaju mnoštvo drugih uloga. Npr. za svaka tri dana treninga dobar trener mora posvetiti otprilike isto toliko vremena aktivnostima prije treninga, kao što su pripreme, pregovori s klijentima, organiziranje i vođenje neophodne administracije, kao i aktivnostima poslije treninga (obrada rezultata treninga, evaluacija treninga, konzultacija u vezi s treningom, i pisani izvještaji o treningu).

Trener pomaže polaznicima treninga shvatiti što znaju, potiče ih da više uče, te im pomaže istražiti i dosegnuti njihove vlastite potencijale. Trener stvara takvog okruženja u kojem polaznici uče, eksperimentiraju, istražuju i napreduju.

To je proces dijeljenja, davanja i primanja. U takvom procesu kroz razmjenu iskustava svi napreduju jednako. Zato je neophodno preispitati vlastiti stil rada kako bi razvili uspješne vještine treniranja.

Treneri imaju ulogu vođenja i usmjeravanja procesa učenja. Oni i sami pritom uče, konfrontirajući se uvijek iznova sa teškim situacijama, koje zahtijevaju kreativnost i konstruktivnost za njihovo rješavanje. Trener ima odgovornost za temeljitu pripremu programa treninga, koja ne podrazumijeva svaku isplaniranu minutu, već́ prije svega sagledavanje radnih tema iz više uglova. Ima odgovornost postaviti strukturu treninga i cijelog treninga koja je fleksibilna, i pritom povezuje teme jednu s drugom. Dijeli odgovornost za proces s polaznicima, dok su sadržaji diskusija, vježbi i ostalog, na samoj grupi. Zadatak mu je primarno utjecati na poticanje atmosfere grupne odgovornosti, kako za tijek treninga, tako i za pojedince u grupi. Trener bi trebao biti iskren i otvoren spram polaznika. On nije tu polaznicima održavati lekciju ili manipulirati grupom. Ukoliko grupa ili pojedinci osjete da je njihovo povjerenje zlouporabljeno, treba dati prostora da se o tome razgovara, jer jednom izgubljeno povjerenje, teško se može povratiti. U trenucima kada trening izazove neugodne doživljaje, trener ima važnu ulogu podržati otvorenu konfrontaciju o teškoćama koje su doživljene, ohrabriti polaznike da umjesto povlačenja izaberu put suočavanja.

Ponekad se naglašava da pored osnovnih uloga trener treba biti pomalo i psiholog, pomalo advokat, umjetnik, menadžer, a pomalo i medijator…

Trener: mr.sc. Mladen Jančić, CMC

Train the Trainer