+385 1 463 7437 info@anglo-adria.com

Put u središte inovacije – NOVO!

Sasa Vasung Anglo-Adria

Trener

Saša Vasung

Kome je trening namijenjen?

Webinar “Put u središte inovacije”  je namijenjen svim zaposlenicima na svim nivoima organizacije koji imaju želju i potrebu unaprijediti vlastitu kreativnost i poboljšati osobni kapacitet za inovacije. Posebno će biti koristan rukovoditeljima koji su odgovorni za dizajn i implementaciju strategije ukoliko imaju potrebu i želju ugraditi inovaciju u poslovne procese.

Ciljevi treninga

Webinar „Put u središte inovacije“ osmišljen je kao podloga za osobni rast i razvoj u području koje je zanemareno u formalnom obrazovanju. Inovativno i kreativno razmišljanje, kao kontrapunkt analitičkom razmišljanju, često je zanemareno i podcijenjeno. Inovacije su uvijek bile i ostat će osnovni preduvjet za napredak, a u današnjem modernom dobu sve više dolazi do izražaja trend u kojem bez inovacija više neće biti moguće opstati. Stoga je cilj ovog webinara prikazati osnovne elemente od kojih se sastoji kreativno i inovativno razmišljanje te prikazati set naprednih vježbe za poticanje takvog načina razmišljanja. Osim tog cilja, webinar ima ambiciju prezentirati mogućnosti za organizacijska unapređenja putem integracije inovativnih procesa u svakodnevno poslovanje te putem prikaza metodologije uvođenja inovacije u strateško planiranje.

Sadržaj trening programa

  • Što je to kreativnost, a što inovacija i koje su razlike?
  • Kako unaprijediti vlastitu kreativnost?
  • Kako ugraditi inovaciju u poslovne procese?
  • Strateško promišljanje na inovativan način.

TRAJANJE: POLUDNEVNI TRENING PROGRAM 

Osobni razvoj

Put u središte inovacije

Ostavite email adresu i

BESPLATNO PREUZMITE
BROŠURU "Koliko dobro slušaš"

Provjerite koliko dobro vladate komunikacijskom vještinom slušanja.
PRIJAVA
close-link