fbpx
+385 1 463 7437 info@anglo-adria.com

OLAAAOLAAA je On-Line Anglo-Adria Akademija

koja ti omogućava učenje s bilo kojeg mjesta ili prostora. Bitno je da imaš pristup internetu i želju za napredovanjem. Internet vidimo imaš i nalaziš se na našim stranicama pa mislimo da ti ne nedostaje želje za napredovanjem.

Osim što te čeka OLAAA certifikat s nama ćeš učiti, vježbati, kreirati promjenu u svom ponašanju i radu. Uz OLAAA imat ćeš korisno, kvalitetno i konkretno iskorišteno vrijeme uz puno vježbi, testova, rada po grupama, trening videa, interakcije i osmijeha.

OLAAA ti pruža mogućnost rada sa vrhunskim predavačima i trenerima, a tvoje je da odabereš akademiju ili iskombiniraš module. Nakon što se prijaviš možeš putovati, ljetovati, ležati u krevetu ili sjediti u uredu, važno je da budeš na svojoj On-Line Anglo-Adria Akademiji u 17:00 sati.

Trajanje: 2-3 sata, ovisno o modulu
Vrijeme održavanja: 17:00 – 19:00 (20:00) sati

Cijena pojedinačnog modula: 320,00kn+pdv

Za tri i više polaznika iz iste tvrtke te u slučaju prijave na sve module jedne akademije cijena pojedinačnog modula iznosi 280,00kn+pdv.

Nije moguće zbrajati popuste.

Prijava na akademiju

Ponedjeljkom od 17:00 - 19:00 (20:00) sati
COMPLEXITY MANAGEMENT AKADEMIJA
Popis modula:
 • arrow_forward

  21.09.2020.   —   Strateške analize externog i internog okruženja, Nikola Nikšić, CMC

  ▷ izvori i načini prikupljanja informacija
  ▷ analiza šireg eksternog okruženja (PESTLE, eksterni dionici)
  ▷ analiza užeg eksternog okruženja (atraktivnost i zrelost djelatnosti, konkurenti i konkurentski čimbenici, tržište prodaje i nabave)
  ▷ analiza internog okruženja (segmentiranje kupaca, BCG matrica proizvoda i usluga, organizacijski ustroj i
  kompetencije, ranjivost)
  ▷ SWOT i VRIO
  ▷ izvođenje analitičkih zaključaka i preporuka o smjeru kretanja, promjenama i otklanjanjima smetnji.


  Prijava na modul
 • arrow_forward

  28.09.2020.   —   Dizajn i planiranje strategija, Saša Vasung

  ▷ principi moderne poslovne strategije
  ▷ strateški ciljevi organizacije i kako ih postaviti
  ▷ kreiranje pobjedničke strategije
  ▷ uloga kreativnog i kritičkog razmišljanja u postavljanju strateških ciljeva
  ▷ strateško diferenciranje – pogled na konkurenciju
  ▷ sedam strategija za rast poslovanja
  ▷ uloga inovacije u strateškom planiranju.


  Prijava na modul
 • arrow_forward

  05.10.2020.   —   Implementacija i provedba strategija, Saša Vasung

  ▷ postavljanje ciljeva
  ▷ upravljanje timovima
  ▷ modeli upravljanja provedbom strategije
  ▷ uloga intuicije, spoznaje i emocionalne inteligencije u provođenju strategije
  ▷ prepreke i problemi u provedbi te kako ih riješiti.


  Prijava na modul
 • arrow_forward

  12.10.2020.   —   Upravljanje rizicima, Nikola Nikšić, CMC

  ▷ vrste i tipologija rizika (klasifikacija prema posljedicama, izvjesnosti, važnosti
  ▷ postupci pri upravljanju rizicima: identifikacija – procjena – odgovor – kontrola
  ▷ kvantitativna i kvalitativna analiza osjetljivosti (odnos prijetnje, ranjivosti i posljedica)
  ▷ postupanje u svrhu smanjivanja neizvjesnosti i šteta: izbjegavanje, prijenos, prihvaćanje i umanjenje rizika
  ▷ praćenje i kontrola, planiranje i provedba preventivnih aktivnosti
  ▷ analize opravdanosti troškova i ulaganja (CBA analiza).


  Prijava na modul
 • arrow_forward

  19.10.2020.   —   Upravljanje izvrsnošću, Nikola Nikšić, CMC

  ▷ osobine globalnog post – industrijskog doba („pogled u budućnost“)
  ▷ nove strateške opcije u post-industrijskom dobu (strategija plavog oceana, transformacija poslovnih modela, upravljačkih tehnika i alata
  ▷ koncept izvrsnosti (operativna i poslovna izvrsnost)
  ▷ primjena teorije učećih organizacije u postizanju i/ili unaprjeđenju izvrsnosti, održivosti kroz stabilnost i sigurnost poslovanja
  ▷ mjerenje i upravljanje izvrsnošću po EFQM modelu
  ▷ restrukturiranje (financijsko – operativno – strateško), proces i ključna područja, planiranja troškova i ulaganja i očekivanih kratkoročnih i dugoročnih efekata.


  Prijava na modul
 • arrow_forward

  26.10.2020.   —   Upravljanje znanjem, Saša Vasung

  ▷ strategije upravljanja znanjem u organizacijama
  ▷ tehnologije upravljanja znanjem
  ▷ upravljanje ljudskim kapitalom
  ▷ kolaboracija, dijeljenje znanja, best practices, ekspertni sustavi i repozitoriji znanja
  ▷ kontinuirana edukacija i cjeloživotno učenje.


  Prijava na modul

Utorkom od 17:00 - 19:00 (20:00) sati
SELF-MANAGEMENT AKADEMIJA
Popis modula:
 • arrow_forward

  22.09.2020.   —   Upravljanje vremenom, mr.sc. Mladen Jančić, CMC

  ▷ samo-generirani i uobičajeni rasipnici vremena – identifikacija
  ▷ Paretov princip i primjena, efikasnost vs. efektivnost
  ▷ matrica četiri kvadranta – ishodište odluka i planova
  ▷ "odlaganje" i kako mu doskočiti
  ▷ ciljevi i prioriteti, delegiranje zadataka
  ▷ Kako reći "Ne" (i znati kad je to važno učiniti)?
  ▷ sastanci, telefonska i e-mail komunikacija u kontekstu upravljanja vremenom.


  Prijava na modul
 • arrow_forward

  29.09.2020.   —   Pozitivna psihologija, Ivana Štulić

  ▷ usvojiti pravi mindset za nošenje s krizom
  ▷ pojačati zahvalnost
  ▷ promijeniti fokus sa stvari koje vas muče na ono što je dobro
  ▷ bolje se brinuti za vlastito mentalno zdravlje
  ▷ ojačati nadu i optimizam.


  Prijava na modul
 • arrow_forward

  06.10.2020.   —   Efektivna komunikacija, Marko Jurić

  ▷ upoznavanje osnovnih stilova komunikacije
  ▷ asertivna komunikacija – vještina za uspjeh
  ▷ „usklađivanje” sa sugovornikom – svrha, korist i način
  ▷ mala škola slušanja
  ▷ „setiranje komunikacije – primjena tehnika za svakodnevne i zahtjevne razgovore/situacije
  ▷ „yes-set” tehnika –„male tajne velikih majstora”
  ▷ uspješna komunikacija sa zahtjevnim sugovornikom.


  Prijava na modul
 • arrow_forward

  13.10.2020.   —   Upravljanje konfliktima, Jasna Bratulić

  ▷ Zašto komunikacija može biti neučinkovita? – zamke koje vode do konflikta
  ▷ definiranje konflikta, štete i koristi od konfliktne situacije – Kako ih predvidjeti, prepoznati i reagirati?
  ▷ osnovni konfliktni model
  ▷ konflikt i moguća ponašanja/strategije reagiranja
  ▷ stilovi rješavanja konflikta – fleksibilnost s obzirom na cilj
  ▷ moj osobni konfliktni „profil”.


  Prijava na modul
 • arrow_forward

  20.10.2020.   —   Upravljanje stresom (uz mindfulness), Ivana Štulić

  ▷ bolje upravljati emocijama
  ▷ otpustiti stres i brige i osjećati se bolje
  ▷ smanjiti anksioznost
  ▷ lakše se koncentrirati
  ▷ ostati miran usprkos izazovima.


  Prijava na modul
 • arrow_forward

  27.10.2020.   —   Kreativno i kritičko razmišljanje, Saša Vasung

  ▷ Što je to kritičko razmišljanje i zašto je važno?
  ▷ principi kritičkog i kreativnog razmišljanja
  ▷ sumnjičavost i povjerenje, činjenice i pretpostavke
  ▷ Kako urođene sklonosti i predrasude utječu na naša razmišljanja?
  ▷ vježbe za aktivaciju desne strane mozga i poticanje lateralnog razmišljanja.


  Prijava na modul
 • arrow_forward

  03.11.2020.   —   Resilience, Ivana Štulić

  ▷ biti svjesniji u svakodnevnom funkcioniranju
  ▷ Kako se opustiti i otpustiti?
  ▷ izgraditi veću fleksibilnost i prilagodljivost
  ▷ redefinirati smisao ovog vremena
  ▷ lakše se oporaviti
  ▷ izgraditi dugoročnu otpornost na izazove.


  Prijava na modul
 • arrow_forward

  10.11.2020.   —   Samomotivacija, Jasna Bratulić

  ▷ samomotivacija – upravljanje svojom energijom i ciljano usmjeravanje aktivnosti
  ▷ Koje su vaše dominantne potrebe?
  ▷ postavljanje učinkovitih osobnih ciljeva
  ▷ produciranje mogućih rješenja
  ▷ razumijevanje i upravljanje vlastitim emocionalnim stanjima – kontrola stresa
  ▷ Kako doskočiti odgađanju i kako ga prekinuti?


  Prijava na modul

Srijedom od 17:00 - 19:00 (20:00) sati
AKADEMIJA ZA PRODAJU I PREGOVARANJE
Popis modula:
 • arrow_forward

  18.09.2020.   —   Prodajne vještine 1., mr.sc. Mladen Jančić, CMC

  ▷ Kako se razvija proces prodaje?
  ▷ 1. prodajna faza: Priprema
  ▷ 2. prodajna faza: Small-talk, chit-chat
  ▷ 3. prodajna faza: Analiza potreba
  ▷ tipovi pitanja.


  Prijava na modul
 • arrow_forward

  30.09.2020.   —   Prodajne vještine 2., mr.sc. Mladen Jančić, CMC

  ▷ 4. prodajna faza: Predstavljanje ponude/kreiranje rješenja
  ▷ upravljanje prigovorima u prodajnom razgovoru
  ▷ umijeće argumentiranja
  ▷ prodajni okidači i tehnike zatvaranja prodaje
  ▷ post prodajne aktivnosti.


  Prijava na modul
 • arrow_forward

  07.10.2020.   —   Prodajna prezentacija u 20 min, Marko Jurić

  ▷ elementi prodajne prezentacije
  ▷ verbalno/neverbalno komuniciranje u prodaji
  ▷ umijeće prodajnog argumentiranja
  ▷ komparativne prednosti, trivijalizacija cijene
  ▷ „POP“ model
  ▷ efektivan završetak prezentacije.


  Prijava na modul
 • arrow_forward

  14.10.2020.   —   Poslovno pregovaranje 1., mr.sc. Mladen Jančić, CMC

  ▷ razlika između pregovaranja i cjenkanja
  ▷ arhitektura pregovaračkog procesa
  ▷ pet principa strateškog pregovaranja
  ▷ temeljne kategorije procesa pregovaranja – alternative, "obveza", ustupci
  ▷ Harvardska tehnika pregovaranja
  ▷ pregovaranje s različitim tipovima sugovornika.


  Prijava na modul
 • arrow_forward

  21.10.2020.   —   Poslovno pregovaranje 2., mr.sc. Mladen Jančić, CMC

  ▷ tipovi pregovarača: sove, lisice, ovce i magarci
  ▷ pozicije unutar pregovaračkog procesa
  ▷ slučajevi kada ne bi trebali pregovarati
  ▷ izvori informacija prije početka pregovara
  ▷ "Hard-ball" pregovaračke taktike
  ▷ uloga i pravila za davanje ustupaka u pregovaranju.


  Prijava na modul
 • arrow_forward

  28.10.2020.   —   Priprema prodajnog sastanka, Nikola Nikšić, CMC

  ▷ analize eksternog okruženja odabranog kupca (djelatnost, dionici, konkurenti)
  ▷ analiza tržišne pozicije, kreditnog rejtinga i poslovnih rizika koji mogu proizaći iz odnosa s odabranim kupcem
  ▷ prilagođeni model „Carterovih 10” i „MacKey-evih 66” pitanja o kupcu
  ▷ definiranje strategije pregovora (pregovarački okvir – raspon cijena, komercijalni uvjeti, kolaterali, od čega se ne odstupa,…) u više scenarija (minimalno 3).


  Prijava na modul
 • arrow_forward

  04.11.2020.   —   Upravljanje ključnim kupcima, mr.sc. Mladen Jančić, CMC

  ▷ pojam Key Account Managementa
  ▷ ciljevi KAM-a
  ▷ Zašto klijenti odlaze i kako kvalitetan KAM to može prevenirati?
  ▷ elementi KAM-a – Kako njima upravljate i što Vam je sve na raspolaganju?
  ▷ upravljanje životnim vijekom accounta
  ▷ KAM model Neila Rackhama.


  Prijava na modul

Četvrtkom od 17:00 - 19:00 (20:00) sati
AKADEMIJA ZA VODITELJE TIMOVA
Popis modula:
 • arrow_forward

  25.09.2020.   —   Organizirani voditelj, mr.sc. Mladen Jančić, CMC

  ▷ problemi neorganiziranog menadžera
  ▷ samoorganiziranje i planiranje vremena
  ▷ razlikovanje kreativnih i rutinskih poslova
  ▷ vremenski raspored poslova
  ▷ rasprava o pitanjima upravljanja vremenom
  ▷ efektivnost i efikasnost.


  Prijava na modul
 • arrow_forward

  01.10.2020.   —   Kako motivirati tim?, Jasna Bratulić

  ▷ Što je motivacija i kako se prepoznaje?
  ▷ faktori koji utječu na motivaciju
  ▷ pružanje osjećaja vrijednosti i cijenjenosti kroz informiranje, feedback i priznanje
  ▷ Kako slušati, surađivati i delegirati?
  ▷ Kako motivirati?


  Prijava na modul
 • arrow_forward

  08.10.2020.   —   Situacijsko vođenje, mr.sc. Mladen Jančić, CMC

  ▷ stilovi ponašanja voditelja
  ▷ aspekti razvoja zaposlenika
  ▷ stil vođenja i stil rada zaposlenika – usklađenost i učinkovitost
  ▷ analiza stilova rukovođenja polaznika treninga
  ▷ delegiranje kao stil vođenja
  ▷ coaching kao stil vođenja – razvojni i motivacijski alat.


  Prijava na modul
 • arrow_forward

  15.10.2020.   —   Coaching kao alat u vođenju, Jasna Bratulić

  ▷ učinkovito postavljanje pitanja i partnersko slušanje
  ▷ svrha coachinga
  ▷ Kako se radi coaching (live demo)?
  ▷ temeljno pravilo coachinga
  ▷ coaching u vođenju zaposlenika.


  Prijava na modul
 • arrow_forward

  22.10.2020.   —   Uvod u projektni menadžment, Ivana Štulić

  ▷ definicija projekta i primjeri projekata iz prakse
  ▷ opis projekta – dokumentacija, opseg, ciljevi i komunikacija
  ▷ identifikacija ključnih korisnika
  ▷ uspostava projektnog tima
  ▷ planiranje, planiranje, planiranje i praćenje.


  Prijava na modul
 • arrow_forward

  29.10.2020.   —   Feedback i ocjenjivački intervju, Jasna Bratulić

  ▷ prenošenje ključnih poruka – feedback metode
  ▷ konstruktivno vođenje razgovora – vještine – vježbe
  ▷ Kako tražiti i dobiti feedback od djelatnika?
  ▷ modeli postavljanja ciljeva – temelji za uspjeh
  ▷ definiranje početnih koraka za praćenje
  ▷ motivacija na akciju i zaključivanje razgovora.


  Prijava na modul
 • arrow_forward

  05.11.2020.   —   Analiza problema i donošenje odluka, Saša Vasung

  ▷ vrste i tipovi problema
  ▷ strategije rješavanja različitih vrsta problema
  ▷ vrijeme i prostor za donošenje odluka
  ▷ dr. House metoda potrage za glavnim uzrokom
  ▷ Kako nas kreativno razmišljanje vodi prema racionalnom odlučivanju?
  ▷ radionica – timski rad na konkretnim primjerima.


  Prijava na modul