+385 1 463 7437 info@anglo-adria.com

Upoznajte našeg trenera – Nikolu Nikšića


Koliko se dugo bavite financijama?

Iza mene je gotovo 40 godina radnog staža, i tijekom cijelog radnog vijeka radio sam na radnim mjestima koja su više i manje, direktno ili indirektno, obuhvaćala područje računovodstva i financijskog menadžmenta. U prvoj polovini, radilo se o poslovima i odgovornostima koja su se direktno odnosila na računovodstvo i financije (računovođa, šef računovodstva, financijski direktor). U drugoj polovini preuzimajući odgovornosti za cjelovito upravljanje poduzećima i baveći se konzaltingom, u podlozi upravljačkih odluka, izrade i provedbe strategija i operativnih planova, i dalje sam intenzivno koristio stečena znanja iz područja financijskog menadžmenta. Dapače, da bih mogao obavljati sve složenije upravljačke i konzultantske poslove, kontinuirano sam stjecao nova znanja i vještine iz tog područja, prilagođavao ih i uvodio u primjenu u skladu s potrebama i okolnostima.

Jesu li se računovodstvo i financije puno promijenile od vremena kada ste započeli taj posao?

Kao i u svemu drugome u životu i u poslu, jedino što stalno jest, je promjena. A to vrijedi i za područje računovodstva i financijskog menadžmenta, što obuhvaća i financijski kontroling. U razdoblju do kraja 80-tih, radilo se o knjigovodstvu, reaktivnom urednom evidentiranju poslovnih transakcija u skladu s načelima dvojnog knjigovodstva i nadležnih zakona i standarda. Nakon toga, do kraja 90-tih, knjigovodstvo se transformiralo u djelomično pro-aktivno upravljačko računovodstvo, u okviru kojeg su se razvile analitičke tehnike i alati kojima su se obrađivali podaci iz knjigovodstvenih evidencija. Danas, financije i računovodstvo, kroz složene analitičke postupke prikupljenih, zabilježenih i dobro očitanih velikih količina podataka i informacija iz prošlosti i sadašnjosti, intenzivno surađujući s drugim poslovnim funkcijama, i razumijevajući pogled iz njihovih perspektiva, sudjeluje u zajedničkom kreiranju „pogleda u budućnost“.

Mislite li da svatko mora imati bazično znanje iz financija da bi mogao funkcionirati u poslovnom svijetu?

Organizacije koje imaju ambicije biti izvrsne, njegovati je i razvijati je do viših razina, a sve kako bi zadržale sigurnost i stabilnost poslovanja, moraju osigurati da ključno osoblje, neovisno iz kojeg su poslovnog područja, kakva im je formalna naobrazba, i u čemu posjeduju određena specijalistička znanja i iskustva, usvoje i primjenjuju znanja iz područja ekonomike poduzetništva. Bez toga, bez razumijevanja ekonomskih koristi i šteta koji proizlaze iz njihovo rada i odluka na svim razinama (radno mjesto, organizacijska jedinica, poduzeće) nisu u stanju donositi kvalificirane odluke, utemeljene na činjenicama. A tako rizici od neuspjeha progresivno rastu.

Kako ste započeli s vođenjem treninga?

Prije 15-tak godina kao visoko pozicionirani menadžer u poduzeću koje je kao članica međunarodne grupe poslovalo u Hrvatskoj, u okviru godišnjeg razgovora izrazio sam želju da mi se u okviru motivacijskog paketa omogući dodatna specijalistička naobrazba na jednoj od etabliranih međunarodnih poslovnih škola. Odgovor je bio brz, konkretan i direktan: s obzirom na godine starosti već sam ušao u kategoriju menadžera u koje korporacija više ne ulaže u takav oblik naobrazbe. I kao alternativa, pronašli smo rješenje u dva tjedna dodatnog godišnjeg odmora koje sam mogao koristiti u svrhu razvoja ili rada na nekim vlastitim poslovnim projektima. Tako sam započeo s edukacijom, smatrajući da pri vođenju radionica, seminara i sličnih oblika edukacije drugih, razmjenjujući znanja i iskustva s raznovrsnim polaznicima, mogu razvijati i jačati vlastite kompetencije, kako iz područja o kojima sam vodio predavanja (financijski strateški menadžment), tako i iz područja komunikacije, javnog nastupa i upravljanja ljudskim potencijalima. I nisam pogriješio, svako od do sada više od 300 održanih radionica, donijelo mi je priliku obnoviti postojeća znanja i vještine, čuti i naučiti nešto novo, drugačije. I nakon toga, nije mi preostalo nego to primijeniti u praksi.

Koliko je na Vas utjecala pandemija po pitanju prelaska na online način izvođenja treninga? Odgovara li Vam to više nego kada su treninzi bili uživo?

Pripadnik sam „starije“ generacije, koja se pri obavljanju poslova u velikoj mjeri oslanjala na socijalni, fizički, kontakt. Kada je trebalo riješiti neki nesporazum, razviti odnos s nekim partnerom, prikupiti važnu informaciju, obrazložiti neku ponudu, zaključiti posao, i slično, najbolje je rješenje bilo „oči u oči, uživo“. Uočavali su se signali koji su proizlazili iz kretnji, položaja, dinamike govora, imao se osjećaj sigurnosti da će se određene poruke bolje prenijeti i razumjeti od druge strane. Sve to se odnosi i na edukacije uživo u odnosu na webinare i slične on-line edukacije. No, činjenica je da su se vremena promijenila, da mlađe generacije imaju i nameću druge navike, da su novi komunikacijski kanali i alati omogućili da se optimizira trošenje vremena i resursa. I u skladu s time, i korona krizom koja je značajno limitirala socijalne kontakte, on-line treninzi preuzeli su vodeću ulogu u poslovnoj edukaciji. Korona kriza će proći, no definitivno da će on-line edukacije i dalje zadržati visoki udio u odnosu na druge oblike edukacije.

Nas kao predavače to je natjeralo da se dodatno educiramo u korištenju on-line komunikacijskih alata, da prilagodimo sadržaje i načine njihove interpretacije. I to možemo prihvatiti kao nešto dobro, kao korist koja je proizašla iz potrebe za promjenom modela rada. Iz razgovora s kolegicama i kolegama koji se bave poslovnom edukacijom, nije teško uočiti da procjenjuju da su im radionice uživo i dalje kvalitetniji način za prijenos znanja i vještina, za provođenje vježbi i dijalog. No, natrag nema, i na svima nama je nastaviti razvijati naša znanja i vještine te način i modela rada  u on-line uvjetima