+385 1 463 7437 info@anglo-adria.com

Novi pristupi upravljanja učinkom

"Ljudski resursi su kao i prirodni resursi - često su zakopani duboko ispod površine. Morate ih tražiti" (Ken Robinson)

Kome je trening namijenjen?

Radionica “Novi pristupi upravljanja učinkom” je prvenstveno namijenjena HR praktičarima čija je glavna odgovornost izrada prikladne HR metrike i dizajn sustava za mjerenje učinka zaposlenika te razvoj i nadogradnja naprednih funkcija HR-a. Osim njih, koristi od radionice može imati i operativni menadžment jer će im pružiti širi uvid u sustave mjerenja individualne učinkovitosti, a pojasniti će i koncepte kompetencija i Balanced Scorecard-a.

Ciljevi treninga

Temeljni cilj treninga je pojasniti osnovna načela u izradi sustava upravljanja učinkom zaposlenih te približiti polaznicima aktualne pristupe, metodologiju i metriku u praćenju produktivnosti. Dodatno, analizirat će se gradbeni elementi efikasnog i pravednog sustava ocjenjivanja te raspraviti kakva je veza individualnog učinka i realizacije strategijskih ciljeva organizacije. Na radionici će se predstaviti osnovna metrika sustava, a studija slučaja predložit će rješenja sukladna drugim elementima sustava upravljanja ljudskim resursima. Osim strukturiranog izlaganja predavača kojim će se postaviti okviri daljnjih aktivnosti grupe ključne ideje i koncepti analizirati će se kroz stalnu interakciju i razmjenu iskustava, korištenjem studije slučaja i ciljanih analiza, poticanjem grupne rasprave i timskih prezentacija uz stalno moderiranje predavača.

Sadržaj trening programa

 • Koji su temeljni elementi učinkovitog sustava upravljanja učinkom?
 • Kako postaviti konzistentan okvir kompetencija za pojedine pozicije?
 • Koji su aktualni pristupi, metodologija i metrika za praćenje produktivnosti?
 • Kako definirati prikladne ciljeve i standarde radnog učinka pojedinca?
 • Koje su tri osnovne faze procesa upravljanja radnim učinkom?
 • Kako dati pravovremenu i objektivnu povratnu informaciju (‘feedback’)?
 • Kako primijeniti Balanced Scorecard koncept na aktivnosti HR službe?
 • Koje su prednosti i nedostaci sustava ocjenjivanja metodom 360 stupnjeva?
 • Kako samostalno kreirati, postaviti i provesti proces godišnjeg ocjenjivanja?
 • Koja je uloga rukovoditelja kao pokretača individualnog učinka zaposlenika?
 • Kakva je veza između učinka pojedinaca i realizacije strategijskih ciljeva organizacije?
 • Koji su alati za upravljanje učinkom na raspolaganju i kako ih učinkovito koristiti?
 • Kakve su aktualne alternative standardnom procesu godišnjeg ocjenjivanja?

TRAJANJE: JEDNODNEVNI TRENING PROGRAM

Ljudski resursi

Novi pristupi upravljanja učinkom

Ostavite email adresu i

BESPLATNO PREUZMITE
BROŠURU "Koliko dobro slušaš"

Provjerite koliko dobro vladate komunikacijskom vještinom slušanja.
PRIJAVA
close-link