+385 1 463 7437 info@anglo-adria.com

Strategije i trendovi u razvoju ljudskih potencijala

„Krajnja odgovornost za upravljanje ljudskim resursima je isključivo na menadžerima. Stoga važan čimbenik uspješnosti svake tvrtke je potpuna predanost i podrška visokog menadžmenta kao i adekvatan trening svih razina menadžera u upravljanju ljudskim potencijalima.”

Kome je trening namijenjen?

Trening program “Strategije i trendovi u razvoju ljudskih potenicijala” je dizajniran za srednji i viši menadžment koji žele usavršiti svoja znanja na području upravljanja ljudskim potencijalima, voditeljima i djelatnicima u odjelima upravljanja ljudskim potencijalima i osobama koje žele unaprijediti svoje znanje na području upravljanja ljudima.

Ciljevi treninga

Uloga menadžmenta ljudskih potencijala danas postaje sve više strateška, a ne samo administrativna. Kvalitetni ljudi omogućavaju uspješnije prilagođavanje organizacije promjenama i postizanje poslovne uspješnosti na tržištu. Suvremeni stručnjaci za ljudske resurse kreiraju i implementiraju sustave sukladno ciljevima tvrtke, osposobljavaju i daju podršku menadžerima u upravljanju ljudskim resursima. Svrha ovog treninga je ponuditi napredna znanja i alate kako bi jednostavno analizirali organizaciju interno, procijenili koliko su svi njezini elementi međusobno usklađeni i u kojoj mjeri zadovoljavaju zahtjeve okruženja istovremeno podržavajući konkurentsku prednost.

Sadržaj trening programa

  • strateška uloga HR-a u procesu upravljanja organizacijom
  • odnos strategije i menadžmenta ljudskih potencijala
  • strateški alati u procesu kreiranja organizacijske strategije
  • analiza portfolija ljudskih potencijala
  • organizacijska klima vs organizacijska kultura
  • razvoj angažiranosti kod djelatnika organizacije
  • alati razvoja ljudskih potencijala.

TRAJANJE: JEDNODNEVNI TRENING PROGRAM

Ljudski resursi

Strategije i trendovi u razvoju ljudskih potencijala

Ostavite email adresu i

BESPLATNO PREUZMITE
BROŠURU "Koliko dobro slušaš"

Provjerite koliko dobro vladate komunikacijskom vještinom slušanja.
PRIJAVA
close-link