fbpx
+385 1 463 7437 info@anglo-adria.com

Inovativno donošenje odluka

"Strateško odlučivanje nije jednostavan zadatak za većinu ljudi zbog toga što u isto vrijeme traži posjedovanje kreativnosti, intuicije i mašte inteligentno uklopljene u pažljivu analizu, dijagnostiku i detaljno planiranje."

Sasa Vasung Anglo-Adria

Trener

Saša Vasung

Kome je trening namijenjen?

Trening program Inovativno donošenje odluka je namijenjen direktorima, managerima i voditeljima timova čije strateške odluke imaju značajan utjecaj na poslovanje u financijskom i organizacijskom smislu.

Ciljevi treninga

Tijekom ovog interaktivnog seminara polaznici će naučiti kako fokusirano razmišljati i efikasno djelovati u kompleksnom okruženju te kako pronaći pravi balans između intuicije i racionalnog razmišljanja sa ciljem donošenja preciznih zaključaka i odluka na inovativan način.Ciljevi treninga su: jasno i precizno definirati odluku i potrebu za donošenjem odluke, brzo identificirati vrstu odluke i procijeniti njen utjecaj, naučiti donositi ispravne i jasne zaključke, naučiti procijeniti rizike donošenja odluke i kako ih minimizirati, kako primijeniti inovativni proces donošenja odluke kombinirajući intuiciju i racionalnost i upravljati timom ljudi kod donošenja odluka visokog rizika.

Sadržaj trening programa

  • deficija odluke i ciljeva donošenja odluke
  • vrste i tipovi odluka te strategije odlučivanja u ovisnosti o vrsti
  • utjecaj osobnosti na donošenje odluka
  • utjecaj predrasuda i stečenog iskustva na procjenu situacije
  • česte greške kod odlučivanja
  • procjena i analiza rizika
  • blokade i prepreke kod donošenja odluka
  • formalni proces racionalnog donošenja odluka
  • radionice: vježbe za poticanje inovativnog razmišljanja
  • radionice: timski rad na konkretnim primjerima.

TRAJANJE: JEDNODNEVNI TRENING PROGRAM

Organizacijski razvoj

Inovativno donošenje odluka